Håndtering av personvernregler i PoliNor Tjenester AS

Kliknij: Polski

Polski

Hvilke personopplysninger håndterer vi?

Vi håndterer navn, adresser, kontaktinformasjon, passord, fødselsnummer, dokumenter og alle andre sensitive opplysninger som kunder gir oss.

Hva er formålet med personopplysninger vi lagrer?

Formålet er å utføre tjenester og kontakt forskjellige nettverk og offentlige instanser på vegne av våre kunder.

Hvordan håndterer vi denne informasjonen på en god måte?

Vi benytter en CRM fra 24seven Office for å lagre alle personopplysninger og filer på en sikkert måte. I tillegg har vi full antivirusbeskyttelse på alle datamaskiner med VPN Secure som beskytter oss fra hacking. Vi endrer og oppdaterer alle passord jevnlig.

Er måten vi oppbevareer informasjon i tråd me dagens regelverk?

Ja, vi oppbevarer all informasjon i tråd med dagens regelverk og oppdaterer oss jevnlig for å fange opp eventuelle endringer.

Hvilken informasjon gir vi til personer som er registrert i våre systemer (kunder, ansatte)?

Alle ansatte har taushetsplikt og ansvar for å informere kunder om dette. Kunder skriver under "Samtykke for behandling av personopplysninger slik at vi kan utføre tjenester basert på dette. For hver kunde fyller vi ut skjema for personopplysninger og lagrer dette i CRM-systemet vårt.

Hva slags infromasjon er det som behandles?

Vi behandler all informasjon som kunder gir oss, både personlige og om deres familie.

Kommer det fram i arbeidsavtalen at vi håndterer personopplysninger?

I tillegg til arbeidsavtalen får alle ansatte en taushetserklæring som de må undertegne.

Behandler vi personopplysninger til mindreårige?

Vi behandler personopplysninger og håndterer dokumenter om barna til kundene våre.

Hvilke rutiner har vi ved sikkerhetsbrudd som angår personopplysninger?

Dersom det oppstår avvike ved sikkerhet rundt personopplysninger må dette meldes inn til daglig leder snarest slik at det kan rettes opp. LEder ved enheten har ansvar for å kontakt Uio-CERT ved å fylle ut skjema for varsling av feil behandling av personopplysninger, brudd på interne rutiner eller lovverk

Hvem har ansvaret for datasikkerhetsspørsmål i virksomheten?

Alle datasikkerhetsspørsmål og avvik skal meldes inn til daglig leder Dorota Myrdal eller verneombud Karolina Strzelczyk.

Har bedriften kontorer i flere land?

Nei, vi har kun ett kontor og det er lokalisert i Sarpsborg, Norge.

Hvordan skaffer vi oss kunnskap om nye regler for datalagring?

Vi holder oss oppdatering gjennom Lovdata og informasjon fra Datatilsynet.

Har bedriften et personvernombud?

Dorota Myrdal er bedriftens personvernombud.

 

Konsulenter

Våre tolker har lang erfaring med oversettelse og tolking, både muntlig og skriftlig, og utfører oppdrag innen oversetting av dokumenter og tolking ute hos kunder.

Vi bidrar gjerne med hjelp til nyansatte polske medarbeidere i deres bedrift.

Les mer -->>

Renhold

Blant våre kunder på renholdstjenester er det borettslag, bedrifter, kontorlandskap og privatkunder.

Etter avtale forestår vi hovedrengjøring, flyttevask, trappevask, kontorvask.  Vi bistår også ved flytting og kan skaffe lagringsplass.

Les mer -->>

Håndverkere

Vi tar på oss store og små oppdrag innen snekring, legging av parkett/laminat, muring, flislegging, tapetsering, maling, tektekking og oppsetting av garasjer.

Alle oppdrag innen kontorbygg, ferdigstilling av nybygg etc. er interessante. Både riving, rydding og rehabilitering utføres etter avtale.

Les mer -->>

Kantinedrift

Vi driver bedriftskantiner på avtalte premisser og har flere fornøyde kunder.

I våre kantiner kan vi etter avtale tilberede og servere varme og kalde retter, salater, mat til møter, sommerfester og julebord m.m.

Les mer -->>