Pozwolenie na pobyt na podstawie ustawodawstwa ogólnego

Obywatele EU/EOG/EFTA, chcący przebywać na terenie Norwegii przez okres dłuższy niż 3 miesiące, muszą posiadać pozwolenie na pobyt i pracę.

Aby uzyskać takie pozwolenie należy, drogą elektroniczną, zarejestrować się na stronie Urzędu do spraw cudzoziemców (UDI). Po dokonaniu rejestracji należy, z ważnym dokumentem tożsamości i umową o pracę (zgodną z postanowieniami Kodeksu Pracy), udać się do najbliższej placówki UDI. Jeśli placówka znajduje się zbyt daleko od miejsca zamieszkania można się zgłosić do najbliższego posterunku policji.

Pozwolenie to jest bezpłatne i wydawane jest na czas nieokreślony.

O niniejszy dokument mogą się również ubiegać osoby  chcące osiedlić się w Norwegii w ramach tzw. łączenia rodzin.
Małżonek/małżonka, partner/partnerka lub dziecko/dzieci osoby mieszkającej i żyjącej w Norwegii również muszą się zarejestrować i umówić na spotkanie w odpowiedniej placówce UDI.

Należy również dostarczyć odpowiednie dokumenty:

Kiedy bliska osoba jest małżonkiem/małżonką:

 • własny dokument tożsamości,
 • umowa o pracę małżonka/małżonki,
 • akt ślubu (unijny lub przetłumaczony na j. angielski lub norweski),

W przypadku partnera/partnerki:

 • własny dokument tożsamości,
 • umowa o pracę partnera/partnerki,
 • pozwolenie na pobyt partnera/partnerki,
 • dokument potwierdzający stan cywilny obu osób z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dokument z urzędu ewidencji ludności w kraju zamieszkania, potwierdzający wspólne zamieszkanie przez minimum ostatnie 2 lata,

W przypadku dziecka/dzieci:

 • własny dokument tożsamości,
 • umowa o pracę ojca/matki,
 • pozwolenie na pobyt ojca/matki,
 • akt urodzenia dziecka (unijny lub przetłumaczony na j. angielski lub norweski),

UDI może również zażądać dodatkowej dokumentacji, potwierdzającej zdolność do utrzymania rodziny oraz zapewnienia jej godnych warunków (np. umowy najmu mieszkania w Norwegii lub  odcinków z pensji z trzech ostatnich miesięcy).

Warto nadmienić, iż w przypadku podania nieprawdziwych informacji lub ich zatajenia, pozwolenie to można stracić.
W takiej sytuacji należy opuścić teren Norwegii. W razie naruszenia zasad norweskiej ustawy o obcokrajowcach lub skazania za popełnienie czynu przestępczego, można zostać wydalonym. W przypadku wydalenia nie można wrócić na teren Norwegii przed upływem wyznaczonego czasu. Zakaz wjazdu dotyczy zazwyczaj całego obszaru Schengen.

Prawo do pobytu można również utracić kiedy przebywa się za granicą dłużej niż 6 miesięcy w przeciągu roku kalendarzowego. Ewentualną przeprowadzkę winno się zgłosić do rejestru ewidencji ludności. Po powrocie do Norwegii należy się ponownie zarejestrować.

Prawo do pobytu może zostać zachowane (do 12 kolejno następujących po sobie miesięcy) w przypadku uzasadnionej nieobecności (ciąża, poród, poważna choroba, studia, kształcenie zawodowe,oddelegowanie do innego kraju, odbywanie służby wojskowej lub cywilnej).

Konsulenter

Våre tolker har lang erfaring med oversettelse og tolking, både muntlig og skriftlig, og utfører oppdrag innen oversetting av dokumenter og tolking ute hos kunder.

Vi bidrar gjerne med hjelp til nyansatte polske medarbeidere i deres bedrift.

Les mer -->>

Renhold

Blant våre kunder på renholdstjenester er det borettslag, bedrifter, kontorlandskap og privatkunder.

Etter avtale forestår vi hovedrengjøring, flyttevask, trappevask, kontorvask.  Vi bistår også ved flytting og kan skaffe lagringsplass.

Les mer -->>

Håndverkere

Vi tar på oss store og små oppdrag innen snekring, legging av parkett/laminat, muring, flislegging, tapetsering, maling, tektekking og oppsetting av garasjer.

Alle oppdrag innen kontorbygg, ferdigstilling av nybygg etc. er interessante. Både riving, rydding og rehabilitering utføres etter avtale.

Les mer -->>

Kantinedrift

Vi driver bedriftskantiner på avtalte premisser og har flere fornøyde kunder.

I våre kantiner kan vi etter avtale tilberede og servere varme og kalde retter, salater, mat til møter, sommerfester og julebord m.m.

Les mer -->>